03_ogras

Porträtt av ”ogräs”: Å ena sidan vitplister, en beskedlig blomma som humlorna gillar och som jag nästan aldrig tar bort. Å andra sidan kirskålen, som jag bara kan försöka trycka undan nog för att ge köksträdgården en chans.