Filantropiskola för fattiga: 25-50 kr

Steget upp från gratis! Kan man avvara 25-50/månad kan man bli månadsgivare. Det är så vanligt att man kan glömma vilken sjukt bra idé det är: Möjligheten att föra ihop eldsjälar med kapital, styrkan i att slå ihop givande kollektivt så att lite blir mycket, det väl uppbyggda systemet som gör det enkelt!

Jag tror att det egentligen inte är kritiskt exakt vilket kollektivt givande man ansluter sig till. Välj något. Är du inte Bill Gates blir det ingen stor individuell skillnad: Det stora steget är att gå från att ge inget till att bli en del av det allmänna givandet.

Förenklat kan man säga att humanitära organisationer kan rikta in sig på akut hjälp vid katastrofer, eller på allmänt uppbyggande av fungerande samhällen. Det står inte i motsats till varandra: Det är främst svaga samhällen som inte kan skydda invånare vid naturkatastrofer och som drabbas av krig och svält. Å andra sidan förstör kaos och död möjligheten till ett fungerande samhälle.

Organisationskostnader är värt att se på. Större organisationer har större omkostnader oavsett, men går för mycket till administration kommer mindre pengar fram. Svensk insamlingskontroll listar ”nyckeltal” för organisationer med 90-konton.

Värdegrund är inte oviktigt. Även om det knappast är onda människor som ägnar sig åt hjälparbete finns det t.ex. religiösa organisationer som jag själv inte vill stödja, eftersom de förutom att ge hjälp sprider åsikter jag ser som skadliga.

Jag kan ge två femtilappar i månaden. Så här tänkte jag när jag gjorde mina månadsgivarval:

Civil Rights Defenders arbetar med att bygga upp fungerande samhällen, vilket i praktiken bl.a. sker genom att ge juridisk hjälp, stöd till forskning & medier, samt opinionsbildning.

De uppnår praktiska resultat: De har bl.a. arbetat för att få in papperslösa romer på Balkan i det civila samhället, dokumenterat uppföljning av krigsbrott, arbetat mot korruption genom att driva korruptionsfall, stöttat HBT-grupper i Östeuropa, lobbyarbetat för lagändringar, etc.

Jag gillar deras värdegrund: Solida, sekulära åsikter som jag helt kan stå bakom. De verkar öppna och tydliga med redovisning och mål.

Nyckeltalet är mycket högt: 97-99% av alla insamlade pengar går till verksamheten, nästan inget till administration. En sympatisk, fokuserad organisation som effektivt kan använda mina pengar.

Läkare utan gränser är mest kända för katastrofhjälp, men arbetar också uppbyggande i samhällen med dålig sjukvård.

Av alla stora katastrofhjälpsorganisationer är jag mest imponerad av Läkare utan gränser: De dyker upp först, de är effektiva och väl organiserade. Organisationen är värdeneutral i grunden.

Nyckeltalet är OK: Administration på 10% verkar rimligt i en så stor organisation, och organisationens storlek verkar vara vad som gör den effektiv. Jag har aldrig hört om några stora skandaler. Läkare mm som arbetar för dom får lön, men lönen är så låg jämfört med en ”riktig” läkarlön att folk knappast drivs dit för att tjäna pengar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*